Kygo, Selena Gomez - It Ain't Me ceviri sarki sozleri
[Verse 1: Selena Gomez]
I had a dream
We were sipping whiskey neat
Highest floor, The Bowery
Nowhere's high enough
Somewhere along the lines
We stopped seeing eye to eye
You were staying out all night
And I had enough

Bir hayalim vardı
Zarifçe viskimizi yudumluyorduk
En yüksek kat, Bowery'de
Hiçbir yer yeteri kadar yüksek değil
Herhangi bir yer çizgiler boyunca
Göz göze bakmayı kestik
Bütün gece dışarıda kaldın

[Pre-Chorus: Selena Gomez]
No, I don't wanna know
Where you been or where you're goin'
But I know I won't be home
And you'll be on your own

Hayır, bilmek istiyorum
Nerelerdeydin ya da nereye gidiyorsun?
Ama biliyorum evde olmayacağım
Ve sen tek başına olacaksın[Chorus: Selena Gomez]
Who's gonna walk you
Through the dark side of the morning?
Who's gonna rock you
When the sun won't let you sleep?
Who's waking up to drive you home
When you're drunk and all alone?
Who's gonna walk you
Through the dark side of the morning?

Kim sana yürüyecek
Sabahın karanlık tarafının içinden?
Kim seni sallayacak
Güneş uyumana izin vermediği zaman
Kim seni eve bırakmak için kalkacak
Sarhoşken ve yapayalnızken
Kim sana yürüyecek
Sabahın karanlık tarafının içinden?


[Drop: Selena Gomez & Kygo]
It ain't me
(The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
It ain't me
(The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
It ain't me
(The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
It ain't me
(The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
It ain't me
O ben olmayacağım

(Bowery'de, zarif viski, minnettar, çok minnettarım)
O ben olmayacağım

(Bowery'de, zarif viski, minnettar, çok minnettarım)
O ben olmayacağım
(Bowery'de, zarif viski, minnettar, çok minnettarım)
O ben olmayacağım
(Bowery'de, zarif viski, minnettar, çok minnettarım)
O ben olmayacağım
[Verse 2: Selena Gomez]
I had a dream
We were back to seventeen
Summer nights and The Libertines
Never growing up
I'll take with me
The polaroids and the memories
But you know I'm gonna leave
Behind the worst of us

Bir hayalim vardı
On yedimize dönmüştük
Yaz geceleri ve The Libertines grubu
Asla büyümeyecek
Kendimle alacağım
Kutupsallar ve hatıralar
Ama biliyorsun ayrılacağım
En kötümüzün arkasında
[Chorus: Selena Gomez]
Who's gonna walk you
Through the dark side of the morning?
Who's gonna rock you
When the sun won't let you sleep?
Who's waking up to drive you home
When you're drunk and all alone?
Who's gonna walk you
Through the dark side of the morning?

Kim sana yürüyecek
Sabahın karanlık tarafının içinden?
Kim seni sallayacak
Güneş uyumana izin vermediği zaman
Kim seni eve bırakmak için kalkacak
Sarhoşken ve yapayalnızken
Kim sana yürüyecek
Sabahın karanlık tarafının içinden?


[Drop: Selena Gomez & Kygo]
It ain't me, no no
It ain't me, no no
It ain't me, no no
It ain't me, no no

O ben olmayacağım, hayır hayır
O ben olmayacağım, hayır hayır
O ben olmayacağım, hayır hayır
O ben olmayacağım, hayır hayır
Who's gonna walk you through the dark side of the morning?

Kim sabahın karanlık tarafının içinden sana doğru yürüyecek?
It ain't me
(The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
It ain't me
(The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
It ain't me
(The Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful)

O ben olmayacağım
(Bowery'de, zarif viski, minnettar, çok minnettarım)
O ben olmayacağım

(Bowery'de, zarif viski, minnettar, çok minnettarım)

O ben olmayacağım
(Bowery'de, zarif viski, minnettar, çok minnettarım)
O ben olmayacağım

Yorumlar