Imagine Dragons - Believer ceviri turkce sarki sozleri

First things first
I'ma say all the words inside my head
I'm fired up and tired of the way that things have been, oh-ooh
The way that things have been, oh-ooh
Second thing second
Don't you tell me what you think that I can be
I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh-ooh
The master of my sea, oh-ooh
İlk şeyler ilktir

Bütün kelimelerin kafamın içinde olduğunu söylerim
Ateş edilmişim ve bulunduğum durumdan yoruldum, oh-ooh
İçinde olduğum şeylerin yolu, oh-ooh
İkinci şeyler ikincidir
Bana olabileceğim şey için ne düşündüğünü söyleme
Ben yelkende olanım, denizimin efendisiyim, oh-ooh
Denizimin efendisiyim, oh-ooh
I was broken from a young age
Taking my sulking to the masses
Writing my poems for the few
That looked at me took to me, shook to me, feeling me
Singing from heart ache from the pain
Take up my message from the veins
Speaking my lesson from the brain
Seeing the beauty through the...

Genç yaştan kırıldım
Aldığım somurtkanlığı kütlelere yığdım
Şiirlerimi az kişiye yazarım
Bu bakış beni aldı, salladı, beni hissediyor
Kalp ağrısından acıya şarkı söylerim
Mesajımı damarlarımdan kaldırdım
Beynimden dersimi konuşuyorum
Güzelliği görüyorum içinden ...Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down, you build me up, believer, believer
Pain!
I let the bullets fly, oh let them rain
My life, my love, my drive, it came from...
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer

Acı!
Yaptın beni bir, beni bir inanan yaptın, inanan
Acı!
Beni kırarsın, beni inşa edersin, inanan, inanan
Acı!
Mermilerin uçmasına izin veririm, ah yağmasına izin ver
Benim hayatım, benim aşkım, benim sürüşüm, gelir... 
Acı! ('dan) 
Yaptın beni bir, beni bir inanan yaptın, inanan


Third things third
Send a prayer to the ones up above
All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove, oh-ooh
Your spirit up above, oh-ooh

Üçüncü şeyler üçüncüdür
Üstümüzde olana bir duacı gönder
Duyduğun bütün nefret  bir güvercin ruhuna dönüştü
oh-ooh
Ruhun üzerimize çıktı, oh-ooh


I was choking in the crowd
Living my brain up in the cloud
Falling like ashes to the ground
Hoping my feelings, they would drown
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
Inhibited, limited
Till it broke open and it rained down
It rained down, like...

Kalabalığın içinde boğuluyordum
Beynim bulutların içinde yaşıyorum
Küller gibi yere düşüyorum
Hislerimi umuyorum, onların bastırılacağını
Ama onlar asla bastırılmaz, hiç yaşamaz, daldırma ve akma
Engellenmek, sınırlandırılmak
Açılıncaya ve yağmur yağana kadar
Yağmur yağar, gibi ... 


Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down, you build me up, believer, believer
Pain!
I let the bullets fly, oh let them rain
My life, my love, my drive, it came from...
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer

Acı!
Yaptın beni bir, beni bir inanan yaptın, inanan
Acı!
Beni kırarsın, beni inşa edersin, inanan, inanan
Acı!
Mermilerin uçmasına izin veririm, ah yağmasına izin ver
Benim hayatım, benim aşkım, benim sürüşüm, gelir... 
Acı! ('dan) 
Yaptın beni bir, beni bir inanan yaptın, inanan


Last things last
By the grace of the fire and the flames
You're the face of the future, the blood in my veins, oh-ooh
The blood in my veins, oh-ooh
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
Inhibited, limited
Till it broke open and it rained down
It rained down, like...

Son şeyler sondur
Ateşin ve alevlerin lütfu sayesinde
Sen geleceğin yüzüsün, damarlarımdaki kan, oh-ooh
Damarlarımdaki kan, oh-ooh
Ama onlar asla bastırılmaz, hiç yaşamaz, daldırma ve akma
Engellenmek, sınırlandırılmak
Açılıncaya ve yağmur yağana kadar

Yağmur yağar, gibi ... 
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down, you built me up, believer, believer
Pain!
I let the bullets fly, oh let them rain
My life, my love, my drive, it came from...
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer

Acı!
Yaptın beni bir, beni bir inanan yaptın, inanan
Acı!
Beni kırarsın, beni inşa edersin, inanan, inanan
Acı!
Mermilerin uçmasına izin veririm, ah yağmasına izin ver
Benim hayatım, benim aşkım, benim sürüşüm, gelir... 
Acı! ('dan) 

Yaptın beni bir, beni bir inanan yaptın, inanan
Yorumlar