Semtember Song - JP Cooper ceviri turkce sarki sozleri
Our love was strong as a lion
Soft as the cotton you lie in
Times we got hot like an iron
You and I

Aşkımız bir aslan kadar güçlüydü
Uzandığın zaman pamuk kadar yumuşak
Sahip olduğumuz zaman bir demir kadar sıcaktı
Sen ve ben

Our hearts had never been broken
We were so innocent darling
We used to talk 'til the morning
You and I

Kalplerimiz hiç kırılmamıştı
Biz çok masumduk sevgilim
Sabaha kadar konuşurduk
Sen ve ben

We had that mixtape on every weekend
Had it repeating, had it repeating

Her hafta sonu karışık şarkılarımız vardı
Tekrar ederdi, tekrar ederdi

You were my September Song, summer lasted too long
Time moves so slowly, when you're only fifteen
You were my September Song, tell me where have you gone
Do you remember me, we were only fifteen

Sen benim Eylül  şarkımdın, yaz çok uzun sürdü
Zaman yavaş akıyor, on beş yaşındayken
Sen benim Eylül  şarkımdın, bana nereye gittiğini söyle
Beni hatırlıyor musun, biz sadece on beş yaşındaydık

And I, I remember the chorus
They were singing it for us
You were my September song
Tell me where have you gone
Do you remember me?
We were only fifteen

Ve ben, ben koroyu hatırlıyorum
Bizim için söylüyorlardı
Sen benim Eylül  şarkımdın
Bana nereye gittiğini söyle
Beni hatırlıyor musun?
Biz sadece on beş yaşındaydık


Sometimes I think that I see your
Face in the strangest of places
Down on the underground station
Passing by

Bazen senin yüzünü gördüğümü düşünüyorum
En yabancı yerlerde
Metro istasyonlarında
Geçerken


I get a mad sense of danger
Feel like my heart couldn't take it
Cause if we met we'd be strangers
You and I

Delirmiş gibi tehlikeli duygulara kapılırım
Kalbim kaldıramayacakmış gibi hissederim
Çünkü karşılaşırsak birbirimize yabancı olurduk
Sen ve ben


Still I play that mixtape every weekend
Got it repeating
Got it repeating

Hala her hafta sonu karışık şarkıları çalıyorum
Tekrarlıyor
Tektarlıyor


You were my September song
Summer lasted too long
Time moves so slowly (so slowly)
When you're only fifteen
You were my September song
Tell me where have you gone?
Do you remember me?
We were only fifteen
And I, I remember the chorus
They were singing it for us
I hear that September song
That I'm singing along
Thinking about you and me
Oh what a melody

Sen benim Eylül  şarkımdın
Yaz çok uzun sürdü
Zaman yavaş akıyor (çok yavaş)
On beş yaşındayken
Sen benim Eylül  şarkımdın
Bana nereye gittiğini söyle
Beni hatırlıyor musun
Biz sadece on beş yaşındaydık
Ve ben, ben koroyu hatırlıyorum
Bizim için söylüyorlardı
O Eylül şarkısını duyuyorum
Tek başıma söylüyorum
İkimizi düşünerek
Ah, ne melodiydi


And as the years go by
You will still be my, be my
(September song)
You are my
(September song)

Ve yıllar ilerledikçe
Sen hala benimsin, benimsin
(Eylül şarkısı)
Sen benim
(Eylül şarkısı)
You were my September song
Summer lasted too long
Time moves so slowly (remember)
When you're only fifteen
You were my September song
Tell me where have you gone
Do you remember me?
We were only fifteen
And I, I remember the chorus
They were singing it for us
You were my September song
I remember the chorus
They were singing it for us

Sen benim Eylül şarkımdın
Yaz çok uzun sürdü
Zaman yavaş akıyor (hatırla)
On beş yaşındayken
Sen benim Eylül  şarkımdın
Bana nereye gittiğini söyle
Beni hatırlıyor musun
Biz sadece on beş yaşındaydık
Ve ben, ben koroyu hatırlıyorum
Bizim için söylüyorlardı

Yorumlar